Fide, sed cui vide.

Довіряй, але дивись, кому.

ЮРИДИЧНА КЛІНІКА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ була створена 1 жовтня 2019 року у результаті переосмислення методики підготовки майбутніх юристів. Поява Юридичної клініки забезпечила можливість студентам, які здобувають фах юриста, реалізувати свої теоретичні знання під час надання юридичних послуг населенню.

Метою діяльності юридичної клініки є

  • доступ соціально-вразливих груп суспільства до правової допомоги;
  • формування правової культури населення;
  • розширення співробітництва вищих навчальних закладів з підготовки фахівців-юристів із судовими та правоохоронними органами, органами юстиції, державної влади й місцевого самоврядування;
  • впровадження в навчальний процес підготовки студентів-правників практичних елементів.

Напрямки діяльності юридичної клініки:

  • консультування малозабезпечених верств населення;
  • складання процесуальних документів;
  • ведення справ за дорученням громадян;
  • проведення занять із студентами, які працюють у клініці;
  • здійснення виїздів в населенні пункти Хмельницької області для надання безкоштовної правової допомоги;
  • проведення правороз’яснювальної роботи на підприємствах, в установах та організаціях області.

30 червня 2022 року Юридичну клініку Хмельницького національного університету прийнято до членів Асоціації юридичних клінік України – громадського об’єднання, діяльність якого спрямована на розвиток юридичної клінічної освіти та розбудову мережі юридичних клінік. Сьогодні Асоціація об’єднує понад 50 кращих юридичних клінік України. Місією Асоціації юридичних клінік України є забезпечення функціонування якісних юридичних клінік в системі вищої юридичної освіти України.

Протокол з’їзду Асоціації юридичних клінік


ПЛАНИ РОБОТИ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ 

ЗВІТИ ПРО РОБОТУ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ